Media

Uzyskanie akredytacji prasowej będzie możliwe po przesłaniu zgłoszenia akredytacyjnego.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się poniżej.