Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

Silesia Ring jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy pod nr 0040.